TCDD (Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları) 2020 Personel Alımı Başvuruları Ne Zaman ?

Halihazırda başvuruları devam eden Müfettiş Yardımcısı kadrosu için son başvuru tarihi 31.01.2020 olarak açıklanmıştır. Giriş sınavı başvurusu, alım yapılacağına dair Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları tarafından Resmi Gazetede ilanın yayınlanmasının ardından başlamış olup 31.01.2020 günü mesai saati bitimine (Saat 17:30) kadar yapılacaktır.

 

 

Başvurular nasıl yapılacak ?

TCDD Müfettiş yardımcılığı pozisyonu için yapılacak başvurular Türkiye Cumhuriyeti Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Hacı Bayram Mahallesi, Hipodrom Caddesi, No:3, 06050 Altındağ-Ankara adresine yapılacaktır. Başvurular şahsen veya posta ile yapılabilecek, bu tarihten sonraki başvurular kabul edilmeyecektir. Posta yoluyla yapılacak başvurular için adres yukarıda belirtilmiştir. Başvuru yaparken “TCDD Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Başvuru Formu” yukarıda belirtilen adresten (Türkiye Cumhuriyeti Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Hacı Bayram Mahallesi, Hipodrom Caddesi, No:3, 06050 Altındağ-Ankara) alınarak veya TCDD web sitesinden (www.tcdd.gov.tr) indirmek suretiyle doldurulacaktır. Ayrıca postadaki gecikmelerden kaynaklı son başvuru tarihine kadar yetişmeyen başvurular ve ilanda belirtilen belgelerde eksiklik olması durumunda da yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Adaylara sınav yeri ve sınav tarihi ile ilgili ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

tcdd-personel-alimi-ara

 

 

Başvuru Şartları Neler?

1) Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı niteliklere haiz olmak,

 

2) 01.01.2020 tarihi itibarıyla otuz beş (35) yaşını doldurmamış olmak,

 

3) Hukuk, Siyasal, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile en az 4 yıl eğitim veren ve bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ya da yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

 

4) ÖSYM tarafından 2018 ve 2019 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavının A Grubu, KPSSP48 bölümünden 70 ve daha üzeri puan almış ilk 80 aday içerisinde bulunmak (Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların sayısının 80 kişiden fazla olması halinde, puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilk 80 aday giriş sınavına alınacak olup, 80.aday ile eşit puan alan tüm adaylar da sınava çağrılacaktır),

 

5) Yapılacak soruşturma sonunda sicil ve karakter bakımından Müfettişliğe engel olacak bir hali bulunmamak (Bu koşul sadece yazılı sınavı kazanan adaylar yönünden söz konusu olup, sözlü sınavdan önce Teftiş Kurulu Başkanlığınca yapılacak inceleme ile belirlenir),

 

6) Sağlık durumu bakımından, yurdun her tarafına giderek görev yapmaya elverişli olmak, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,

 

7) Temsil niteliği itibariyle, Müfettişliğin gerektirdiği yeterlikte bulunmak,

 

8) Yapılacak olan sınava ilk veya ikinci defa giriyor olmak,

 

 

Sınav Yeri ve Sınav Tarihi Hakkında Detaylı Bilgi

 

Giriş sınavı Ankara’da yapılacaktır. Yazılı sınav 15 Şubat 2020 (Cumartesi) tarihinde 09.30- 15.30 saatleri arasında yapılacaktır. Sınav yeri ise Türkiye Cumhuriyeti Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Hacı Bayram Mahallesi, Hipodrom Caddesi, No:3, 06050 Altındağ-Ankara adresi olarak duyurulmuştur.

 

Sınav için gerekli belgeler, sınav şekli, sınav konuları ve değerlendirme ölçütleri ile ilgili detaylı bilgi için: http://www.tcdd.gov.tr/duyurular/