Üniversite hemşire Personel Alımı

0 yorum var
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ( 657 SAYILI KANUNUN 4/B ) ALIM İLANI

Üniversitemiz Hastanesinde ( giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere ) 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel ÇalışMmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar1 da yer alan ek 2′inci maddenin (b) fıkrasına göre (KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle) 43 adet Hemşire pozisyonunda sözleşmeli personel alınacaktır. NOT: Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartlan yerine getirmeyen adaylann sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde fesh edilecektir.
Üniversite hemşire alımı

I-GENEL ŞARTLAR:


Hemşire alımı
1 – Başvuracak adaylarda yukarda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklanndan mahrum bulunmamak,

c) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış, yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtlan adli sicilden çıkanlmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,

d) 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak,

e) Erkek adayların, muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

2- 2012 KPSS (B) Grubu sınavlanndan Lisans mezunları için KPSSP3, Sağlık Meslek Lisesi mezunları için KPSSP94 puanı esas alınacaktır.3- Sınav tarihi itibariyle en az (18) yaşını tamamlamış olmak,

4-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

5- 657 sayılı Devlet Memurlan Kanunun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlannca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içeresinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlannda istihdam edilemezler. Hükmüne uygun olması.

II-BASVURU YERİ VE SEKLİ:

Adaylann başvurulannı www.adu.edu.tr web adresinde bulunan İş Talep Formunu tam ve eksiksiz doldurarak istenen belgelerle birlikte ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Hastane Başmüdürlüğü Kepez/AYDİN adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Başvuru için istenen belgeleri eksik getiren,başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adaylann müracaatlanna işlem yapılmayacaktır. Adaylann Posta yoluyla yaptıkları başvurular kabul edilmeyecektir.

İstenen Belgeler;

1) Başvuru Formu (www.adu.edu.tr adresinde temin edilecektir.)

2) 2012 KPSS Sınav Sonuç Belgesi

3) Öğrenim Belgesi

4) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

5) 1 Adet Resim

6) Başvuracak adaylann aranılan niteliklerde belirtilen nitelikleri ve çalışma sürelerini; çalışmış olduklan kurumun antetli kağıdı ile Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü, Başmüdürlük veya Başhekimlik tarafından ıslak imza ve kaşe ile onaylanmış yazı ve Sosyal Güvenlik Kurumu hizmet dökümü ile belgelendirilmesi gerekmektedir.

III-BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

KPSS (B) grubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların sonuç belgesi ÖSYM kayıtlan ile kontrol edilecektir. Yanlış beyanda bulunanlann başvuruları geçersiz sayılacaktır. Yazılı veA/eya sözlü sınav yapılmaksızın KPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle başanlı bulunanlar başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 3 (Üç) gün içerisinde www.adu.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, aynca tebligat yapılmayacaktır. Pozisyonun iki katına kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan atanmak üzere başvuran olmadığı takdirde ilan edilen yedek kazananlardan sırası ile çağnlacaktir.

Atanmaya hak kazanan adayların itan tarihinden itibaren 15 gün içinde gerekli belgeleri tamamlamak suretiyle Üniversitemiz Hastanesi Başmüdûrlüğü’ne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Belgelerin teslime müteakip atama yapılır, atamanın adaylara yazılı olarak bildirilmesinden itibaren 15 gün içinde aday görevine başlamak zorundadır. Bu süre içerisinde göreve başlamayanlar haklarını kaybederler.

Bu çağrı merkezi 350 personel alacak

0 yorum var
Callpex personel alımı
 2014 yılında çağrı merkezlerinin 4 bin personel alımı yapacağını duyurmuştuk. İşte ilk örneği. Başlama vuruşunu Callpex yapıyor. Callpex bu yıl yeni yatırımlar ile Anadolunun çeşitli şehirlerinde çağrı merkezleri kuracak ve 350 yeni personel alımı yapacak. Sizde buradaki bağlantımızdan Callppex iş başvurusu yapabilirsiniz.

2014 Çağrı merkezi eleman alımları

0 yorum var
 Her yıl olduğu gibi bu yıl da çağrı merkezleri personel istihdamı yaratmaya devam edecek. Sektörde çalışan 70 bin kişinin üzerine bu yıl 4 bin kişi daha eklenecek. Sektörün uzmanlarından Callpex genel müdürü Metin Tarakçı ileri görüş bildirerek bu yıl sektörde 4 bin kişiye daha iş olanağı yaratılacağını ön görüyor.
Çağrı merkezi eleman alımları

 Özellikle özel sektörün çağrı merkezi yatırımları hız kesmeden devam ediyor. Çağrı merkezleri Anadolunun her köşesinde kurulabilme avantajları olduğundan ucuz yatırım avantajına sahip. Örneğin doğu illerimizde yaşama giderlerinin az olduğu yerlerde ucuz işgücü ile kurulabilen çağrı

Koç Holding televizyon kanalı mı satın alıyor?

0 yorum var
Koç holding Samanyolu Tv satın alması gerçek mi? İşte yanıtı.

Türkiyenin köklü ailelerinden Koç grubu yatırımları ile istihdama katkı sağlamaya devam ediyor. Koç grubu bazı satın alma söylentilerine de açıklık getirmektedir. Son günlerde dedikodusu yayılan Koç grubu Samanyolu TV satın alma söylentilerini yalanladı. Yeni yatırımlar ile personel alımı yapmaya devam eden Koç iş başvuru formuna buradaki bağlantımızdan ulaşabilirsiniz.
KOÇ HOLDİNG PERSONEL ALIMI İŞ BAŞVURUSU
İşte Koç grubunun açıklaması:

Koç Holding eleman alımları
“Son günlerde basın ve yayın organları üzerinden Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç’un geçmişte Samanyolu Televizyonu’na ortak olmak için teklif verdiği yönünde bir iddia ortaya atılmıştır.
Hiçbir dayanağı olmayan; tümüyle gerçek dışı bu söylemlerin hayal gücünün sınırlarını zorlayan ifadeler ile dile getirildiğini görmek bizi bir açıklama yapmak zorunda bırakmıştır. İddia sahibinin belirttiğinin aksine, hiçbir tarihte böyle bir teklif yapılmamıştır. Bu vesileyle tüm bu asılsız iddiaların ve haberlerin en yakın zamanda sona ereceğini umar, tüm gerçek dışı söylemler karşısında hukuki haklarımızı sonuna kadar kullanacağımızın bilinmesini isteriz.”

Türk Telekom yeni personel alımları iş başvurusu

0 yorum var
 Türk telekom farklı alanlardaki teknoloji yatırımları ile personel alımları yapmaya devam ediyor. Sitemizde sürekli olarak yayınlamaya devam ettiğimiz Türk telekom iş başvuru formuna buradan bağlantımızdan ulaşabilir başvurunuzu hemen gerçekleştirebilirsiniz.

Vestel personel alımı yeni iş ilanları

0 yorum var
 Vestel medyada da yayınlanan haberler ile Manisa fabrikasında dinlenmeyen telefon üretimine başlıyor. vestel bu yatırımı ile yeni personel alımları gündeme gelebilir. Vestel iş başvurusu yapmak için  buradaki bağlantımızı kullanabilirsiniz.

İsdemir işçi alımları iş başvurusu

0 yorum var
İsdemir iş başvurusu
 İsdemir personel alımı yapmaya devam ediyor. İsdemir işçi alımları ile ilgili detaylı bilgilere buradan ulaşabilir başvurunuzu hemen gerçekleştirebilirsiniz. İsdemir insan kaynakları çalışmaya devam ediyor.